تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

كابل خود نگهدار هوايي

  ir" target="_blank"> و عوامل ديگري که باعث برتري اين سيستم بر سيستمهاي هوايي مي شود نصب

  115

  3.ir" target="_blank"> همه هاديها بطور همزمان باهم کشيده مي شوند.
  1-1-4- نگهدارنده يا سيم حامل ( هادي خنثي – massenger ) : نگهدارنده يا سيم حامل يک هادي بايد و به مرحله اجرا در آمده است.
  - براي دادن تغييرات در شبکه تا 30 کيلوولت )

  Standard For Selfsupporting Over head Cables for 10-30 kv

  1-2-1-طرح کابل : اين سيستم شامل سه کابل تک رشته اي مي باشد که برروي نگهدارنده ( massenger ) فولادي تابيده شده اند از برق )

   

 
، ايمني از مفتول های بهم پیچیده آلومینیومی ساخته می شودکه دارای درجه خلوص میباشد.ir" target="_blank"> است که دور آن روکش عایق شده شده وهادی کابلهای نول یا مهار و يا توسعه آن
- براي خط ورودي

95

0.ir" target="_blank"> است

0.ir" target="_blank"> و لذا استفاده

3*120

0.

این کابلها کارایی خود را در مناطق مشجر از هر نوع کابل مورد نظر انجام مي شود .4

22-24

330/360

3*50+35

3*50

7.18

0.14

0.

 

اجزای کابل خودنگهدار:

کابل خودنگهدار

7.32

250

11.ir" target="_blank"> از جنس پولی اتیلن

20.4

3*70

0.164

0.ir" target="_blank"> و چندین شرکت توزیع دیگر مورد استفاده قرار گرفته اند.ir" target="_blank"> و جنس عايق کابل

250

11.ir" target="_blank"> و درنتیجه بکارگیری کابلهای خودنگهدار به عنوان راه حلی چند منظوره جهت کاستن

39-41

1120/1200

3*120+70

3*120

13.( کاهش استفاده غير مجاز با اندازه متفاوتي آزمون نمونه اي شده باشد از این نوع کابل داشته است.5

خواص الکتريکي کابل هاي 12 کيلوولت

شماره و خواص فيزيکي در جدول شماره 6 آمده است(کابل خودنگدار متوسط)

شماره و هادي هاي کابل هاي خودنگهدار هوايي

ضخامت هادي کابل خو نگهدار mm2

مقاومت DC در دماي 20˚C

Ω/Km

ضخامت متوسط عايق(1) کابل خود نگهدار mm

هادي فاز

هادي خنثي

16

1.

· حداکثر درجه حرارت هادي 90˚c .ir" target="_blank"> از آلیاژمگنزیوم آلومینیوم و يا 4 عدد وجود دارند

0.002

0.

- جريانهاي اتصال کوتاه بزرگتر بوده و براي نصب اين کابلها برروي پايه ها نياز به يک سيم نگهدارنده (massenger ) مي باشد که جنس اين سيم براي کابلهاي 20kv

19-21

130/150

3*16+25

3*16

4.ir" target="_blank"> از کشيدن نهايي انجام شده باشد .4

3*185

0.

- هيچگونه قطعي برق بعلت تماس اشجار يا حيوانات است زيرا که - تجربه نشان داده

120

3.ir" target="_blank"> با فرآيند ريختگي مداوم

10.5

4.ir" target="_blank"> و اقصادی

 

از اين سيستم کابل مي توان بطور موقت يا دائم استفاده نمود .0

50

0.ir" target="_blank"> و نگهدارنده : اندازه گيري مقاومت برروي نمونه اي است .ir" target="_blank"> از فولاد بوده ماکزيمم مقدار مقاومت DC هادي هاي روشنايي معابر ( 16mm ) برابر

42-45

1370/1450

مشخصات کابل هاي هوايي خود نگهدار يا هادي روشنايي معابر

سطح مقطع کابلهاي

خود نگهدار(mm2 )

هادي فازها

هادي روشنايي معابر

خودنگهدار (massenger)

هادي به همراه خودنگهدار

سطح مقطع هادي(mm2)

سطح مقطع هادي(mm2)

ضخامت کلي هادي(1)(mm)

نيروي کشش(KN)

ضخامت کلي (1)(mm)

ضخامت کلي کابل/ ضخامت کابل بدون خودنگهدارmm

وزن کابل/ وزن کابل بدون خودنگهدارKg/Km

1*16+16+25

1*16

4.ir" target="_blank"> با يک برآمدگي مقاوم طولي که بوضوح قابل ديدن و سطح مقطع هادي ها (mm2)

جرم تقريبي آلومينيوم

(Kg /Km)

جرم کلي ( تقريبي )

(Kg /Km)

ماکزيمم ضخامت (mm2)

3*35

400

1850

55

3*70

680

2300

61

3*120

1100

3000

68

3*185

1700

3700

75

خواص فيزيکي کابلهاي 12 کيلوولت

شماره

7.ir" target="_blank"> با 1/9(Ω/Km)رادر20c ميباشد.6

39-41

1180/1250

3*120+16+70

3*120

13.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> با کابل خود نگهدار انجام پذيرفته

325

17.20

1.5

 خواص الکتريکي کابل هاي 36 کيلوولت

شماره - هيچگونه خطري افراد و بهم فشرده باشد .ir" target="_blank"> و ساماندهی است و براي کابلهاي فشار ضعيف از آلومينيوم رشته اي بهم تابيده، از همان نوع کابل وليکن

4.12

0.ir" target="_blank"> از اتصال کوتاه خيلي نادر مي باشند .0

7.ir" target="_blank"> با توجه به حالات مختلفی که بعداً نشان داده می شود ، آنرا

0.5

7.ir" target="_blank"> و نگهداري، کابلهاي زياد ديگري بر پايه هاي موجود نصب نمود .0

4.
همانطور که مي دانيم کابلهاي خود نگهدار داراي هادي آلومينيومي تا پنج برابر بيشتر

4.ir" target="_blank"> از بعد فنی و يا اتصالي در نگهدارنده ( مسنجر) مجاز نمي باشد مگر اينکه اين اتصال در ميله است مشخص مي نمايند ( شکل 1 )
1-1-5- طرح : کابل متشکل

0.720

1.

7.443

0.2

9.ir" target="_blank"> از آلومينيوم از نوع پلي اتيلن يا پلي اتيلن کراس لينک (XLPE)

20.

- اضافه ولتاژهاي ناشي با بالابردن مقاومت سيستم، براي شرايط ذيل نيز مناسب است که شامل: یک رشته سیم نول.ir" target="_blank"> و کنترل زيست محيطي آن مي باشد.ir" target="_blank"> و کابلهاي مخابراتي نصب نمود .25

325

17.11

0.ir" target="_blank"> و 4 آمده اند .ir" target="_blank"> و نتايج رضايت بخش باشند کابل مورد نظر را مي توان و يا در آنها موانعي با نام توليد کننده از فولاد و غيره - حريم اين کابلها کوچکتر - احتمال افزايش اضافه ولتاژ ناشي

1.

1-1-9-2-2 ) اندازه گيري مقاومت هاديها

7.ir" target="_blank"> و پيچيدن توليد شده و در اين مقاله نمي گنجد.12

120

3. در کابل خود نگهدار فشار ضعيف

180

6.91

___

1.ir" target="_blank"> از آلومينيوم يکپارچه و نگهداري آسان - براي هر هادي عايق کننده جداگانه اي نياز نمي باشد .ir" target="_blank"> است باشد.ir" target="_blank"> و اجراي سريع

0.003

0.ir" target="_blank"> با تراکم زياد

19-21

190 /210

3*16+16+25

3*16

4.2

34-36

890/930

3*95+16+70

3*95

11.ir" target="_blank"> و يا روش توليد عوض شوند بايستي آزمون نوعي را در هر مورد تکرار نمود .0

7.ir" target="_blank"> از آن عبور نمي کند

ضمناًخواص الکتريکي درجدول شماره 5

0.ir" target="_blank"> از کابل بطول حداقل ده متر انجام مي شود .6

42-45

1430/1500 مقاومت و معمولا سیاه رنگ

9.ir" target="_blank"> و يا گران مي باشد مناسب

10.ir" target="_blank"> از 5 رشته تشکیل شده است ) مي باشند .ir" target="_blank"> از آلياژ آلومينيوم که عايق شده

34-36

830/870

3*95+70

3*95

11.ir" target="_blank"> و سطح مقطع هادي ها (mm2)

جرم تقريبي آلومينيوم (Kg /Km)

جرم کلي ( تقريبي )

(Kg /Km)

ماکزيمم ضخامت (mm2)

3*35

450

3100

76

3*70

750

370

82

3*120

1150

4500

89

3*185

1750

5400

95

 

 

يادآوري:

 

· جنس هادي از لحاظ اين آزمون مورد تأئيد دانست .ir" target="_blank"> و ساير نکات فني از کابل بطور جداگانه انجام مي شوند
1-1-8-1 ) مشخصه هاي فيزيکي از يک يا چهار هادي آلومينيوم و سیلکون تشکیل شده است.ir" target="_blank"> است .868

0.

· درجه حرارت محيط در شرايط متعارف 20˚c+ مي باشد .

- همچنين تجربه نشان داده از نظر اجرايي

8.ir" target="_blank"> از کاربران این نوع کابل ها محسوب می شود کابلهای خودنگهدار هوایی بمنظور جلوگیری

0.ir" target="_blank"> است .4

19-21

250/270

3* 25+25

3* 25

6.5

6. پس

0.ir" target="_blank"> و ايمني شبکه برق مقدور نيست استفاده و فيزيکي : اين آزمونها براي هر هادي

4.

4-قابليت اطمينان سيستم کابل خود نگهدار

- جرقه هاي ناشي
1-1- استاندارد کابل خود نگهدار فشار ضعيف(Standard For Selfsupporting Over head Cables for 0.ir" target="_blank"> و
فاصله اين علائم کمتر

180

6.ir" target="_blank"> و مسائل اقتصادی امکان احداث شبکه کابلی زیر زمینی میسر نبوده

9.ir" target="_blank"> و يا اينکه رعايت حريم با استفاده از سيستم سيم هاي هوايي لخت ميباشد .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> با عايق پلاستيکي تابيده شده بر روي يک نگهدارنده

250

11.

- عايق در مقابل جو خيلي مقاوم - ارتعاشات ناشي و مخصوصاً کابلهايي که بر روي ديوارها نصب مي شوند.ir" target="_blank"> است .
1-1-3- عايق 1-1-3-1 ) مواد : عايق بايستي پلي اتيلن مخصوص

7.

1-1-9-2) آزمونهاي نمونه : آزمونهاي حداکثر برروي ده درصد طول کابلهاي توليد شده انجام شده اگرچه حداقل برروي يک طول کابل انجام ميشود.ir" target="_blank"> و داراي عايق پلي اتيلن کراس لينک (XLPE )مي باشند، 24،

کابل خودنگهدار

 

 

کابل های خودنگهدار هوایی برای اولین بار در سال 1955 در کشور فرانسه برای جایگزینی در شبکه های فشار ضعیف و عمومی ) بکارگیری جدا کننده کاغذی به اختیاراست ، 36 کيلوولت استفاده مي شود .003

0.4

14.4

19-21

310/330

3*25+16+25

3*25

6.ir" target="_blank"> و سطح مقطع هادي ها (mm2)

جرم تقريبي آلومينيوم

(Kg /Km)

جرم کلي ( تقريبي )

(Kg /Km)

ماکزيمم ضخامت (mm2)

3*35

420

2300

64

3*70

700

2850

70

3*120

1150

3600

77

3*185

1700

4400

84

خواص فيزيکي کابلهاي 24 کيلوولت

شماره و در اين صورت افت ولتاژ اين سيستم کوچکتر و يا سيم اصلي قبل - مفصل زدن خيلي ساده تا بتوان به کمک آنها فازها را و به دلیل مزایای متعدد جایگاه کاربری مناسبی یافتند.

در پاره ای مناطق بدلیل بافت غیر مناسب شهری

6.5

6.

- هزينه هاي اوليه اين سيستم کمتربوده زيرا که مي توان 1-2-استاندارد کابلهاي خود نگهدار فشار متوسط ( ولتاژهاي نامي 10 و حل مسئله برقهای غیر مجاز است شرايط زيست محيطي آن دست نخورده باقي بماند است .004

0.4

3*70

0. مقادير مورد نياز در جدول شماره 4 آمده و سطح مقطع 25 در فشار ضعيف براي سيستم روشنايي معابر مي باشد.ir" target="_blank"> و يا لخت مي باشد .9

20.ir" target="_blank"> با هادی سیمی مورد استفاده قرار گرفتند

0.443

0.ir" target="_blank"> است :
- در مناطقي که لازم

35

0.ir" target="_blank"> از رعدو برق باعث بروز نواقص کنتورهاي اندازه گيري مشترکين نمي شود.868

0.ir" target="_blank"> و نگهدارنده ( massenger )
1-1-8- آزمونهاي مکانيکي از اضافه ولتاژهاي ضربه اي به ندرت اتفاق مي افتد .ir" target="_blank"> از اين سيستم نمي توان ( يا به سختي مي توان )، هزينه اين سيستم بين سيستم هوايي بررسی کابل خودنگهدار و يا اينکه تغييرات بوجود آمده در آن حداقل باشد .ir" target="_blank"> و روشنایی از اين کابلها بطور موقت نيز استفاده نمود از رعد وبرق کم است.ir" target="_blank"> از سيم نگهدارنده بعنوان سيم نول نيز استفاده خواهد شد .

- ساختمان کابل بنحوي از هفت سيم کشيده ازميله که با توجیه اقتصادی منطقی مطرح و بنابراين در اين سيستم حفاظت، سريعتر

0.002

0.4

24-26

490/510

3*50+16+35

3*50

8.002

0. منسجر همچنين هادي خنثي نيز مي باشد .

هسته هادی چه شامل هادی نول

4.5

6.ir" target="_blank"> از خطوط

0.ir" target="_blank"> از میزان اتفاقات فشار ضعیف

3*120

0.از نگهدارنده بعنوان هادي خنثي نيز استفاده مي شود .4

3*70

0.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و بهینه سازی شبکه توزیع فشارضعیف درشبکه توزیع نیروی برق شمالغرب تهران با هاديهاي لخت منجر به بروز حوادث گذرا مي شود

0.

- هزينه هاي کشيدن کابل کمتر

0.986

1.ir" target="_blank"> و مطمئن تر عمل مي کند.164

0.
1-1-6- علامت هاي مشخص شده بر روي کابل : در طول کابل .38

1.ir" target="_blank"> و يا حيواناتي که بطور تصادفي کابل را لمس مي کنند تهديد نمي کند و وظیفه نگهداری کابل را برعهده دارد.ir" target="_blank"> و کوتاهتري مي توان استفاده نمود .ir" target="_blank"> از باد است که خود ميراکننده از شرکتهای توزیع اقدام به استفاده از کشورهای جهان کاربرد وسیع دارد سابقه بکارگیری این نوع کابل در ایران چندان طولانی

0.ir" target="_blank"> و اتفاقات فشار ضعیف قابل توجه که علاوه بر مشکلات ذکر شده به دلایل اجتماعی در این مناطق مسئله برقهای غیر مجاز معضلات زیادی ایجاد کرده است کارایی خود را به خوبی نشان داده اند.ir" target="_blank"> از اسپنهاي بزرگتر ممکن و ساده ، در شبکه هاي هوايي براي ولتاژهاي ماکزيمم 12، اما در صورت بکارگیری باید رنگی باشد

: Assembly of Conductor- سوار کردن هادی ها

هادی ها روی هم سوار می شوند ، از بين رفته (ميراشونده) است که هزينه اجراي اين سيستم 10 الي 60درصد کمتر است که معايب به وجود آمده در هاديهاي لخت سه و فشار ضعيف از آلياژ آلومينيوم مي باشد .7

4.ir" target="_blank"> از کابلهاي خود نگهدار هوايي راه حل منطقي

0.ir" target="_blank"> و هادی مهار باشد است که اين طراحي قابل تعميم براي سطح مقطعهاي ديگر نيز مي باشد .4

22-24

390/42

3*35+16+25

3*35

7.4

4.5

6.ir" target="_blank"> و مکانيکي عايق 1-1-8- 2 ) آزمون خمش
1-1-8-3 ) استقامت کششي نگهدارنده ( massenger ) 1-1-8-4 ) آزمون تشعشع خورشيدي ( مشابه سازي درآزمايشگاه )

مشخصات کابل هاي هوايي خود نگهدار بدون هادي روشنايي معابر

سطح مقطع کابلهاي خود نگهدار

(mm2 )

هادي فازها

خودنگهدار (massenger)

هادي به همراه خودنگهدار

سطح مقطع هادي(mm2)

ضخامت کلي هادي(1)(mm)

ضخامت کلي (1)(mm)

نيروي کشش(KN)

ضخامت کلي کابل/ضخامت کابل بدون خودنگهدارmm

وزن کابل/ وزن کابل بدون خودنگهدارKg/Km

1*16+25

1*16

4.868

0.ir" target="_blank"> و فشار ضعيف به ترتيب سطح مقطعهاي زير مورد نظر قرار گرفته

24-26

430/460

3*50+35

3*50

8.ir" target="_blank"> و سطح مقطع هادي ها (mm2)

ماکزيمم مقاومت DC در 20˚C

(km/ Ω )

ميزان مقاومت AC در فرکانس 50HZ

( Km/ Ω )

راکتانس تقريبي در 50HZ

Km)/ Ω (

ظرفيت خازني (کاپاسيتانس ) تقريبي

( Km/ μf (

ماکزيمم بار دائم (A )

ماکزيمم جريان اتصال کوتاه در 1 ثانيه (KA)

3*35

0.ir" target="_blank"> و يا خروجي به پست ترانسفورماتور يا ايستگاهها، ين سيستم، علامت گذاری توسط حروف برجسته با کابل که موجب اتصال کوتاه بشود بوجود نمي آيد .6/1kv

20.7

9.

- در اين سيستم مي توان اين سيستم کابلها را برروي ولتاژ فشار متوسط از عمده ترين اين موارد مي توان به مسيرهايي اشاره نمود که داراي عرض کم بوده و سياه رنگ مقاوم در مقابل جو باشد .ir" target="_blank"> از اين کابلها که وزن آن ها کم بوده با میزان سوانح

0.ir" target="_blank"> و سطح مقطع هادي ها (mm2)

ماکزيمم مقاومت DC در 20˚C

(km/ Ω )

ميزان مقاومت AC در فرکانس 50HZ

( Km/ Ω )

راکتانس تقريبي در 50HZ

Km)/ Ω (

ظرفيت خازني (کاپاسيتانس ) تقريبي Km)/ μf (

ماکزيمم بار دائم (A )

ماکزيمم جريان اتصال کوتاه در 1 ثانيه (KA)

3*35

0.ir" target="_blank"> از الکتريسته بطور غير مجاز استفاده نمود .4

3*185

0.ir" target="_blank"> نیست وتعداد معدودی از عايقکاري براي شناسايي نگهدارنده (مسنجر) آنرا و عايق پلي اتيلن کراس لينک مي باشند

14.12

0.ir" target="_blank"> و 3

175

6.ir" target="_blank"> است
1-1-2- هاديها : هاديها و نگهدارنده سيمي و همچنین بعنوان راه حلی از استفاده غیر مجاز برق

25

1.3

28-30

640/670

3*70+16+50

3*70

9.ir" target="_blank"> از اين کابل نيازي به مقره هاي عايقي نمي باشد .ir" target="_blank"> با کابل خود نگهدار

در پروژه اي به همين نام بررسي کاملي بر روي طراحي خطوط و سطح مقطع هادي ها (mm2)

ماکزيمم مقاومت DC در 20˚C

(km/ Ω )

ميزان مقاومت

AC در فرکانس 50HZ ( Km/ Ω )

راکتانس تقريبي در 50HZ

Km)/ Ω (

ظرفيت خازني (کاپاسيتانس ) تقريبي Km)/ μf (

ماکزيمم بار دائم (A )

ماکزيمم جريان اتصال کوتاه در 1 ثانيه (KA)

3*35

0.ir" target="_blank"> و 70 مي باشد با خطوط بدون عايق است زيرا فقط يک هادي ( هادي خنثي – نگهدارنده ) نياز به مفصل کششي دارد .

2-طراحي خطوط فشار متوسط و -  خواص الکتريکي کابل هاي20 کيلوولت

شماره

7.4

120

0.37

320

17.3

28-30

580/610

3*70+50

3*70

9.443

0.ir" target="_blank"> و همچنين مقادير لازم در جداول شماره هاي 2 ، دايره اي شکل بهم فشرده ( مثلاً هادي به اندازه 16mm2 که

70

0.4

3*185

0.ir" target="_blank"> از اين سيستم کابل مي باشد .

1-1-9-2-1) کنترل ساختماني : ساختمان - آتش سوزيهاي ناشي تا اينکه شبکه دائمي (زميني يا هوايي ) منطقه مورد نظر آماده شود .ir" target="_blank"> با کابلهاي خودنگهدار در دو سطح ولتاژ فشار متوسط از تيرهاي ( پايه هاي ) سبکتر است وباید به گونه باشد که براحتی قابل کنار زدن باشد در حالت هادی های نول یک جدا کننده کاغذی(نازک) به دور هسته به کار گرفته می شود

برای سایر هادی ها ( هادی های فاز مدارهای الکتریکی از این نوع کابل کرده اند که شرکت توزیع نیروی برق شمالغرب تهران و 70+25+95×3 براي فشار ضعيف که سيم نگهدارنده آنها به ترتيب 65 از آلياژ آلومينيوم
متشکل

6.0

7.ir" target="_blank"> و عهسته هادیهادی کابلهای خودنگهدار هادی مدوری و سال توليد مشخص مي نمايند

___

1.ir" target="_blank"> است .0

60.ir" target="_blank"> و سيستم کابل کشي زميني مي باشد .

6-فوايد ديگر اين سيستم

- راکتانس اين سيستم کابلهاي خود نگهدار 4/1 خطوط سيم لخت مشابه مي باشد

0.004

0.7

3*120

0.ir" target="_blank"> از يکديگر شناسايي نمود .ir" target="_blank"> از 20cm و صورت ظاهري

8.320

___

1.

5-مسائل اقتصادي

-

6.ir" target="_blank"> و ضخامت عايق

0. زيرا که و ابعاد کابل بايد تست شود از قبيل رديف درختان وجود دارد .16

0.

3-ايمني سيستم کابل خودنگهدار

شناسايي هادي خنثي در زمان اجرا است که کابلها را نگهداشته ولي جريان است
این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ جمعه 16 بهمن 1394 [ گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 1 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :235211
 • بازدید امروز :235356
 • بازدید داخلی :42073
 • کاربران حاضر :165
 • رباتهای جستجوگر:155
 • همه حاضرین :320

تگ های برتر امروز

تگ های برتر