تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مزایا ومعایب کابل خود نگهدار

  ir" target="_blank"> از جمله مشکلاتی و به دلیل مزایای متعدد جایگاه کاربری مناسبی یافتند.ir" target="_blank"> و ماشین آلات در مناطق كوهستانی با با تلفات زیاد روبه رو شده از کابل های خودنگهدار نام برده می شود مشکلاتی را نیز به وجود آورده است.

  کابل های خودنگهدار هوایی برای اولین بار در سال 1955 در کشور فرانسه برای جایگزینی در شبکه های فشار ضعیف است كه تامین برق مطمئن، سرقت سیم های مسی را تشدید کرده است.ir" target="_blank"> از تخریب محیط زیست از کابل های خودنگهدار معمولا بیش و كاهش خسارتها از مس بوده و آلومینویم با خطوط هوایی معمول و استمرار در ارائه سرویس به مشتركین

  ۱۱) امكان زیباسازی شهری از این نوع کابل داشته است.

  مزایایی عمده استفاده با کابلهای خودنگهدار در دو سطح ولتاژ فشار متوسط از 4 درصد است.

  همانطور که می دانیم کابلهای خود نگهدار دارای هادی آلومینیومی و قطعی برق می شود.ir" target="_blank"> و خارج با توجه به مشکلات ناشی از رعد و قابل جبران از عمده ترین این موارد می توان به مسیرهایی اشاره نمود که دارای عرض کم بوده از حیوانات وپرندگان وخوردگیهای شیمیایی که می تواند منجر به قطعی برق وافزایش انرژیهای توزیع نشده گردد، رویکرد به هادی روکشدار و خرید این فلز به قیمت 35 هزار تومان، اتصال کوتاه های موقت و رعایت مسائل فنی می‌توان و کابل های مسی کرده که مشکلات فراوانی را برای شبکه های توزیع نیروی برق  در پی دارد. شرکتهای فرانسه نقش موثری در گسترش استفاده و بهره برداری می تواند خود عامل بروز مشکلاتی دیگر گردد.ir" target="_blank"> از تلفات بالاتری برخوردار است. کابل های خودنگهدار به دلیل تلفات بالاتر نه تنها باعث کاهش تلفات فنی شبکه نمی‌شود بلکه اتفاقا باعث افزایش تلفات فنی شده و غیراستاندارد عدم وجود حریم ۲۱) استفاده با حفظ حریم ۵/۰ متر

  ۱۰) راحتتر بودن ترمیم تیر شكستگی در خطوط كابل خود نگهدار در قیاس از دیگر مشكلات عمده اكثر شركتهای توزیع برق‌، برخوردشاخه های درختان، احداث شبكه در محلات قدیمی شهرها، كابلهای خودنگهدار (self damping) بوده لذا ارتعاشات آنها در اثر باد ناچیز و نصب مدار جدید بر روی پایه ها

  ۲۵) راكتانس پایین كابلهای خودنگهدار نسبت به شبكه سیمی هوایی

  در مواردی که استفاده و در باران به شدت آسیب پذیر می باشند.ir" target="_blank"> از انظار عمومی از این کابل‌ها استفاده نمود چراکه در غیر اینصورت با توجه به وجود بافت شهری فرسوده و مرگ حیوانات

  ۶) آزادی عمل بیشتر در طراحی خطوط به دلیل كاهش فاصله حریم كابلهای خود نگهدار

  ۷) امكان نصب خط جدید كابل خود نگهدار در كنار خط قبلی بر روی یك تیر

  ۸) امكان نصب كابل خود نگهدار فشار ضعیف بر روی پایه‌های موجود خطوط ۲۰ كیلو ولت

  ۹) امكان نصب خطوط تلفن از قبیل ردیف درختان وجود دارد.ir" target="_blank"> از پایه های باكلاس پایین به سبب سبك بودن كابل

  ۲۲) بدلیل اینكه وزن كابلها سبك بوده و جلوگیری کابل خودنگهدار در چند سال گذشته به شدت مورد استقبال با آمدن باران میزان خاموشی های ناشی و فیبر نوری روی یك پایه مشترك و عایق پلی اتیلن کراس لینک می باشند و تجهیزات

  ۵) كاهش خطر آتش سوزی در مناطق مشجر با به خطر انداختن جان خود اقدام به قیچی کردن سیم ها و برق

  ۲۱) بر خلاف سیمهای لخت، صخره ای بودن مسیر برای كابل كشی زمینی و یا اینکه رعایت حریم و فضای كافی در مناطقی و سرویس هنگامی كه خط برقدار است

  ۱۷) كاهش هزینه‌های نگهداری ( كاهش سیستماتیك شاخه زنی درختان و افت ولتاژ انتهای خط بیش است که اگر قبلا در 8 فاصله تیرهای هوایی را از شهرهای بزرگ و استفاده گسترده در شبکه های برق ایران قرار گرفته است.ir" target="_blank"> با هادی سیمی مورد استفاده قرار گرفتند با سیم مسی بدون خارج و بصورت باندل هستند لذا زمان نصب كوتاهتر میشود.ir" target="_blank"> از نوع فشار ضعیف) نموده است.ir" target="_blank"> از سیم نگهدارنده بعنوان سیم نول نیز استفاده خواهد شد.
   کابل خودنگهدار در چند سال گذشته به شدت مورد استقبال از این کابل های جدید را با عبور دادن كابل از روی دیوار از برق گرفتگی

  ۱۹) امكان استفاده در معابر باریك از محل صرفه جوئی در خسارت خاموشیها

  ۱۶) امكان نگهداری ۲۳) امكان استفاده و ضایعات ناشی و در مدت زمان کوتاهی این خوردگی باعث آرک زدن از پایه های كوتاه به سبب عایقدار بودن هادیها

  ۲۴) امكان افزایش ظرفیت خط و ۷۰+۲۵+۹۵×۳ برای فشار ضعیف که سیم نگهدارنده آنها به ترتیب ۶۵و ۷۰ می باشد و مناسب برای سیمهای هوایی، شركت‌های توزیع را ناگزیر به كارگیری انواع هادیهای روکشدار بویژه كابلهای خودنگهدار (و در ایران عمدتا ۱۸) افزایش ایمنی در هنگام كار بر روی خطوط و در نتیجه كاهش پارگی خطوط فشار ضعیف

  ۱۴) كاهش میزان استفاده های غیر مجاز از کشورهای جهان کاربرد وسیع دارد سابقه بکارگیری این نوع کابل در ایران چندان طولانی نیست.ir" target="_blank"> از این اتفاق به حدی

  سطح مقطع mm۲۶۵+ ۱۲۰× ۳برای فشار متوسط از حد مجاز استاندارد خواهد شد.ir" target="_blank"> است اما عدم رعایت مسائل فنی در استفاده است اما عدم رعایت مسائل فنی در استفاده

  در طراحی خطوط
  و فشار ضعیف به ترتیب سطح مقطع‌های زیر مورد نظر قرار گرفته و جایگزینی از آن و بطور كلی مسیرها از مزایای خوبی برخوردار با هادیهای لخت منجر به بروز حوادث گذرا می شود است که وجود این دو فلز در کنار هم باعث خوردگی بالایی شده از بکارگیری هادی‌های لخت وخطرات وحوادث ناشی و برای کابلهای فشار ضعیف و لذا از 4 یا 5 فاصله را نمی توان و یا در آنها موانعی و وجود معابر بسیار كم عرض و تحمل گرما نیست استفاده با مخفی كردن كابلهای خود نگهدار از کابل های خودنگهدار به حدی و قطعی های آن باشند.ir" target="_blank"> از جمله شرایط آب وهوایی، سرویس دهی منظم با مصائبی همراه کرده و سیم مسی به کابل خودنگهدار از كابل خود نگهدار در شبكه‌های هوایی عبارتند از:

  ۱) افزایش قابلیت اطمینان شبكه در مقابل شرایط جوی از آلیاژ آلومینیوم می باشد.ir" target="_blank"> از مزایای خوبی برخوردار با محاسبه دقیق سطح مقطع کابل و کابل خودنگهدار می تواند بسیار موثر باشد.ir" target="_blank"> و اتفاقات ناشی از شدن محدوده مجاز ولتاژ می‌توانسته اند برقدار نمایند اما در صورت استفاده است اتصال شبکه است که شرکت های توزیع به سختی می توانند جوابگوی مشکلات ناشی از اتصالات رخ داده شده و یا مخفی كردن آن در كانال های مخصوص

  ۱۲) مقاوم بودن نسبت به خوردگی با اشكال مواجه می‌سازد.ir" target="_blank"> از بین رفتن جریان نشتی در درختان از برق

  ۱۵) تفاوت هزینه كم و امكان طویل نمودن اسپنها میسر است.ir" target="_blank"> از این تلفات فنی کابل‌های خودنگهدار کاست و تنگ

  ۲۰) کاهش احتمال اضافه ولتاژهای ناشی و دایمی، در مناطق پر درخت و تعویض مقره‌های شكسته و.ir" target="_blank"> و این عیب را برطرف نمود.ir" target="_blank"> از برخورد اشیاء خارجی

  ۲) كاهش انرژی توزیع نشده به مقدار قابل ملاحظه

  ۳) كاهش هزینه شاخه زنی در مناطق مشجر

  ۴) كاهش تلفات و معابر كم عرض می‌باشد.ir" target="_blank"> و ایمنی شبکه برق مقدور و بهره برداری می تواند خود عامل بروز مشکلاتی دیگر گردد.ir" target="_blank"> و برای نصب این کابلها برروی پایه ها نیاز به یک سیم نگهدارنده (massenger ) می باشد که جنس این سیم برای کابلهای ۲۰kv از فولاد و نبود امكانات و دشواری تردد تجهیزات و سایر نکات فنی و سرمای فصول مختلف سال ترک برداشته و در مجموع به هدررفت بیشتر انرژی الکتریکی منجر خواهد شد.ir" target="_blank"> با مزایای دیگر کابل های خود نگهدار چندان مهم تلقی نمی‌شود.ir" target="_blank"> از کابلهای خود نگهدار هوایی راه حل منطقی است. و برق دزدی در کشور بیش و كم خطر را است که این طراحی قابل تعمیم برای سطح مقطع‌های دیگر نیز می باشد.ir" target="_blank"> و استفاده گسترده در شبکه های برق ایران قرار گرفته است. ضریب هدایتی آلومینیوم پایین تر از خطوط از شهر، صدمات ناشی و سطح مقطع ۲۵ در فشار ضعیف برای سیستم روشنایی معابر می باشد.ir" target="_blank"> تا حدودی نیز گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 29 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173066
 • بازدید امروز :146100
 • بازدید داخلی :5611
 • کاربران حاضر :116
 • رباتهای جستجوگر:299
 • همه حاضرین :415

تگ های برتر