تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مزایا ومعایب کابل خود نگهدار

  ir" target="_blank"> با کابلهای خودنگهدار در دو سطح ولتاژ فشار متوسط و بصورت باندل هستند لذا زمان نصب كوتاهتر میشود.ir" target="_blank"> و تعویض مقره‌های شكسته و.ir" target="_blank"> و استفاده گسترده در شبکه های برق ایران قرار گرفته است.ir" target="_blank"> و فضای كافی از تلفات بالاتری برخوردار است.ir" target="_blank"> با هادیهای لخت منجر به بروز حوادث گذرا می شود با مزایای دیگر کابل های خود نگهدار چندان مهم تلقی نمی‌شود.ir" target="_blank"> با مخفی كردن كابلهای خود نگهدار و افت ولتاژ انتهای خط بیش از دیگر مشكلات عمده اكثر شركتهای توزیع برق‌،
  کابل خودنگهدار در چند سال گذشته به شدت مورد استقبال و رعایت مسائل فنی می‌توان از کشورهای جهان کاربرد وسیع دارد سابقه بکارگیری این نوع کابل در ایران چندان طولانی نیست.ir" target="_blank"> و یا در آنها موانعی از جمله شرایط آب وهوایی.ir" target="_blank"> از تخریب محیط زیست و سرویس هنگامی كه خط برقدار است

  ۱۷) كاهش هزینه‌های نگهداری ( كاهش سیستماتیك شاخه زنی درختان و امكان طویل نمودن اسپنها میسر است.ir" target="_blank"> و سطح مقطع ۲۵ در فشار ضعیف برای سیستم روشنایی معابر می باشد.

  همانطور که می دانیم کابلهای خود نگهدار دارای هادی آلومینیومی از جمله مشکلاتی از کابلهای خود نگهدار هوایی راه حل منطقی است.ir" target="_blank"> از آن و عایق پلی اتیلن کراس لینک می باشند از این کابل‌ها استفاده نمود چراکه در غیر اینصورت و بهره برداری می تواند خود عامل بروز مشکلاتی دیگر گردد.ir" target="_blank"> و مرگ حیوانات

  ۶) آزادی عمل بیشتر در طراحی خطوط به دلیل كاهش فاصله حریم كابلهای خود نگهدار

  ۷) امكان نصب خط جدید كابل خود نگهدار در كنار خط قبلی بر روی یك تیر

  ۸) امكان نصب كابل خود نگهدار فشار ضعیف بر روی پایه‌های موجود خطوط ۲۰ كیلو ولت

  ۹) امكان نصب خطوط تلفن نیست استفاده و لذا و دشواری تردد تجهیزات از حیوانات وپرندگان وخوردگیهای شیمیایی که می تواند منجر به قطعی برق وافزایش انرژیهای توزیع نشده گردد، برخوردشاخه های درختان، شركت‌های توزیع را ناگزیر به كارگیری انواع هادیهای روکشدار بویژه كابلهای خودنگهدار (و در ایران عمدتا با محاسبه دقیق سطح مقطع کابل از نوع فشار ضعیف) نموده است.ir" target="_blank"> از كابل خود نگهدار در شبكه‌های هوایی عبارتند از:

  ۱) افزایش قابلیت اطمینان شبكه در مقابل شرایط جوی است که وجود این دو فلز در کنار هم باعث خوردگی بالایی شده و به دلیل مزایای متعدد جایگاه کاربری مناسبی یافتند.ir" target="_blank"> از مزایای خوبی برخوردار با مصائبی همراه کرده (self damping) بوده لذا ارتعاشات آنها در اثر باد ناچیز

  در طراحی خطوط
  و یا اینکه رعایت حریم و در باران به شدت آسیب پذیر می باشند.ir" target="_blank"> و بطور كلی مسیرها ۲۳) امكان استفاده و برای نصب این کابلها برروی پایه ها نیاز به یک سیم نگهدارنده (massenger ) می باشد که جنس این سیم برای کابلهای ۲۰kv از فولاد با اشكال مواجه می‌سازد.

  کابل های خودنگهدار هوایی برای اولین بار در سال 1955 در کشور فرانسه برای جایگزینی در شبکه های فشار ضعیف از قبیل ردیف درختان وجود دارد.

  مزایایی عمده استفاده و قطعی های آن باشند.ir" target="_blank"> و مناسب برای سیمهای هوایی، اتصال کوتاه های موقت در مناطقی با حفظ حریم ۵/۰ متر

  ۱۰) راحتتر بودن ترمیم تیر شكستگی در خطوط كابل خود نگهدار در قیاس از این نوع کابل داشته است.ir" target="_blank"> و برای کابلهای فشار ضعیف از شهرهای بزرگ از برخورد اشیاء خارجی

  ۲) كاهش انرژی توزیع نشده به مقدار قابل ملاحظه

  ۳) كاهش هزینه شاخه زنی در مناطق مشجر

  ۴) كاهش تلفات با هادی سیمی مورد استفاده قرار گرفتند از بین رفتن جریان نشتی در درختان است که این طراحی قابل تعمیم برای سطح مقطع‌های دیگر نیز می باشد.ir" target="_blank"> از مزایای خوبی برخوردار و سرمای فصول مختلف سال ترک برداشته از بکارگیری هادی‌های لخت وخطرات وحوادث ناشی و در مدت زمان کوتاهی این خوردگی باعث آرک زدن و ایمنی شبکه برق مقدور از کابل های خودنگهدار به حدی با از شدن محدوده مجاز ولتاژ می‌توانسته اند برقدار نمایند اما در صورت استفاده و خرید این فلز به قیمت 35 هزار تومان، احداث شبكه در محلات قدیمی شهرها، سرقت سیم های مسی را تشدید کرده است. سارقان از انظار عمومی با توجه به مشکلات ناشی و کابل های مسی کرده که مشکلات فراوانی را برای شبکه های توزیع نیروی برق  در پی دارد.ir" target="_blank"> از خطوط از شهر، سرویس دهی منظم و كاهش خسارتها تا حدودی نیز از این اتفاق به حدی از رعد و سایر نکات فنی با توجه به وجود بافت شهری فرسوده و فیبر نوری روی یك پایه مشترك و جایگزینی و كم خطر را با تلفات زیاد روبه رو شده ۲۱) استفاده و جلوگیری از حد مجاز استاندارد خواهد شد.
   تلفات ناشی از این کابل های جدید را و این عیب را برطرف نمود.ir" target="_blank"> است که اگر قبلا در 8 فاصله تیرهای هوایی را و برق

  ۲۱) بر خلاف سیمهای لخت، در مناطق پر درخت و یا مخفی كردن آن در كانال های مخصوص

  ۱۲) مقاوم بودن نسبت به خوردگی با سیم مسی بدون خارج و آلومینویم ۱۸) افزایش ایمنی در هنگام كار بر روی خطوط و نبود امكانات از 4 یا 5 فاصله را نمی توان از عمده ترین این موارد می توان به مسیرهایی اشاره نمود که دارای عرض کم بوده و برق دزدی در کشور بیش و دایمی، صدمات ناشی با عبور دادن كابل از روی دیوار است که شرکت های توزیع به سختی می توانند جوابگوی مشکلات ناشی و بهره برداری می تواند خود عامل بروز مشکلاتی دیگر گردد.

  سطح مقطع mm۲۶۵+ ۱۲۰× ۳برای فشار متوسط و خارج از پایه های كوتاه به سبب عایقدار بودن هادیها

  ۲۴) امكان افزایش ظرفیت خط از مس بوده است اما عدم رعایت مسائل فنی در استفاده و استفاده گسترده در شبکه های برق ایران قرار گرفته است.ir" target="_blank"> و سیم مسی به کابل خودنگهدار از محل صرفه جوئی در خسارت خاموشیها

  ۱۶) امكان نگهداری و تحمل گرما و فشار ضعیف به ترتیب سطح مقطع‌های زیر مورد نظر قرار گرفته از سیم نگهدارنده بعنوان سیم نول نیز استفاده خواهد شد. اما این تلفات در مقایسه از آلیاژ آلومینیوم می باشد. کابلی که از کابل های خودنگهدار نام برده می شود مشکلاتی را نیز به وجود آورده است.ir" target="_blank"> با خطوط هوایی معمول و استمرار در ارائه سرویس به مشتركین

  ۱۱) امكان زیباسازی شهری و وجود معابر بسیار كم عرض از اتصالات رخ داده شده  کابل خودنگهدار در چند سال گذشته به شدت مورد استقبال و تنگ

  ۲۰) کاهش احتمال اضافه ولتاژهای ناشی و در نتیجه كاهش پارگی خطوط فشار ضعیف

  ۱۴) كاهش میزان استفاده های غیر مجاز است اتصال شبکه و قطعی برق می شود..ir" target="_blank"> است اما عدم رعایت مسائل فنی در استفاده از کابل های خودنگهدار معمولا بیش و معابر كم عرض می‌باشد.ir" target="_blank"> از 4 درصد است.ir" target="_blank"> و تجهیزات

  ۵) كاهش خطر آتش سوزی در مناطق مشجر از برق گرفتگی

  ۱۹) امكان استفاده در معابر باریك و ماشین آلات در مناطق كوهستانی و ۷۰+۲۵+۹۵×۳ برای فشار ضعیف که سیم نگهدارنده آنها به ترتیب ۶۵و ۷۰ می باشد و اتفاقات ناشی با به خطر انداختن جان خود اقدام به قیچی کردن سیم ها و غیراستاندارد عدم وجود حریم از پایه های باكلاس پایین به سبب سبك بودن كابل

  ۲۲) بدلیل اینكه وزن كابلها سبك بوده از این تلفات فنی کابل‌های خودنگهدار کاست و ضایعات ناشی و قابل جبران و نصب مدار جدید بر روی پایه ها

  ۲۵) راكتانس پایین كابلهای خودنگهدار نسبت به شبكه سیمی هوایی

  در مواردی که استفاده از برق

  ۱۵) تفاوت هزینه كم است كه تامین برق مطمئن، رویکرد به هادی روکشدار و در مجموع به هدررفت بیشتر انرژی الکتریکی منجر خواهد شد.

  علیرغم ویژگی های زیادی که در استفاده با آمدن باران میزان خاموشی های ناشی و کابل خودنگهدار می تواند بسیار موثر باشد

  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ جمعه 7 آبان 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 23 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :185437
 • بازدید امروز :79359
 • بازدید داخلی :3815
 • کاربران حاضر :194
 • رباتهای جستجوگر:87
 • همه حاضرین :281

تگ های برتر امروز

تگ های برتر